Wie zijn wij?

Ds. Baxschool is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag en is onderdeel van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen te Doornspijk. De Mattanjaschool is onze collega-school.

In principe zijn alle kinderen en u als ouder/verzorger welkom op onze school.

De identiteit en de grondslag van onze school vinden wij belangrijk, dus vragen we u als ouder/verzorger deze volledig te onderschrijven óf te respecteren.

We zijn dagelijks met elkaar bezig om kinderen te onderwijzen in alle vakken die nodig zijn voor hun ontwikkeling. We doen dit vanuit de rijke boodschap die de Bijbel, Gods Woord, ons meegeeft voor dit leven en het toekomende leven en vanuit de Drie Formulieren van Enigheid, die op de Bijbel gegrond zijn.

Bij ons werken leerkrachten die volledig achter de identiteit en grondslag van onze school staan en dit ook zichtbaar en hoorbaar uitdragen.

Identiteit

Onze identiteit is vastgelegd in het Identiteitsprofiel.

Wie wij zijn vertaald in ons logo

Het logo van onze school staat voor ons schoolgebouw, onze kinderen, onze identiteit en samen!

Kleuren

Wij hebben gekozen voor warme, volle kleuren die niet te fel zijn, maar toch lekker fris ogen.

Schoolgebouw

We zijn trots op onze school! Daarom is ons schoolgebouw een herkenbaar onderdeel van het logo.

Samen bouwen aan de toekomst

Vormen en toerusten voor het leven, doen we samen met kinderen en hun ouders. Met de Bijbel en de belijdenis als uitgangspunt voor ons handelen. Met perspectieven voor dit en het toekomende leven. Met diverse bouwstenen samen werken mét en vóór elkaar. Tot eer van van God.

Onderwijs op maat voor elke leerling

Elk kind is een unieke schepping van God, dat een herschepping nodig heeft. In afhankelijkheid van Hem mogen we ontvangen gaven en talenten bij onze leerlingen tot ontwikkeling brengen. De school staat er allereerst voor de leerlingen. We willen oog hebben voor elk kind mét zijn of haar mogelijkheden. Waarbij we verwachtingsvol in gesprek zijn met elkaar! Wij zijn dankbaar dat wij voor onze leerlingen op deze manier het christelijk onderwijs vorm mogen geven en blij dat dit op zo’n mooie wijze tot uiting mag komen in ons logo.