Samenwerkingen

Besturenorganisatie

Wij zijn bestuurlijk aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) die landelijk onze belangen behartigt.

Federatie

Wij zijn aangesloten bij de ‘Federatieve vereniging voor primair onderwijs in de regio IJsselland’. Er is samenwerking tussen de acht besturen en de directies van dertien basisscholen.

Gemeente

Doornspijk is één van de drie kernen van de Gemeente Elburg. Medewerkers van onze school participeren in diverse gemeentelijke overleggen.

Jeugdgezondheidszorg

We werken samen met de GGD Noord en Oost-Gelderland.

Opleidingsschool

Als school zijn wij een opleidingsschool voor de Pabo Hogeschool Driestar-Educatief te Gouda.

Schoolbegeleiding

Bij Driestar-Educatief betrekken wij diensten voor de begeleiding van onze school op het gebied van onderwijs, zorg en ondersteuning.

Contacten met scholen voor speciaal basisonderwijs

Met onderstaande scholen voor speciaal basisonderwijs hebben wij contacten en/of werken wij mee samen:
  • Onderwijscentrum de Twijn, Dienst AB te Zwolle (cluster 3)
  • Obadjaschool en Eliëzerschool te Zwolle (cluster 3 en 4)
  • Enkschool te Zwolle (cluster 2)
  • Bartimeüs te Zwolle (cluster 1)
  • De Arend te Nunspeet (SBO)

Landelijke Samenwerkingsverband Berséba

Als school zijn we aangesloten bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband Berséba, regio Noordoost.

Stichting SKO ‘Peuterhofje’

Sinds 2021 trekken we als Peuterspeelzaal en Basisonderwijs gezamenlijk op in het bieden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).