Schoolgids en schoolplan

Schoolgids

In onze schoolgids is alle informatie te vinden over onze school. Van identiteit, visie en missie tot praktische zaken die nuttig zijn om als ouders te weten.

Onze schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en aangepast. Hieronder kunt u onze schoolgids van dit schooljaar inzien:

Schoolgids Ds. Baxschool 2023-2024

Schoolplan

In het schoolplan staat omschreven waar we de komende vier jaar voor staan én waar we voor gaan. We verantwoorden ons op deze manier richting u als ouders en inspectie, zodat u een helder beeld krijgt van onze ambities.

Het huidige schoolplan bestrijkt de periode van augustus 2019 t/m juli 2023 en is hieronder in te zien:

Schoolplan Ds. Baxschool 2023-2027