Klachten en vertrouwenspersoon 

Wat te doen bij klachten? 

Mocht u een klacht hebben, dan vragen wij u te handelen overeenkomstig onze Klachtenregeling, die u hieronder kunt raadplegen: 

Klachtenregeling 

Wat te doen als u misstanden constateert? 

Personen die melding doen van misstanden of inbreuken, verdienen alle waardering. De praktijk laat echter zien dat de klokkenluider een kwetsbare positie heeft. Daarom werken wij volgens onze Klokkenluidersregeling, die hieronder is in te zien: 

Klokkenluidersregeling

Wie zijn onze vertrouwenspersonen? 

Als het niet mogelijk is de klacht met de betrokkenen te bespreken, kunt u zich onder andere tot de vertrouwenspersonen wenden. De vertrouwenspersonen hebben een brugfunctie tussen u en onze school en/of tussen u en de klachtencommissie. 

Mevr. I. Boeijenga-Sterk 
Tel.: 0341-257006  

Dhr. J. de Haan 
Tel.: 0341-258494