Tussenschoolse-opvang-en aanmeldformulier


Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er gelegenheid voor de kinderen om tussen de middag op school te eten. Wij vragen een bijdrage als kinderen gebruikmaken van deze TSO.

De TSO werkt als volgt:
  • Wij werken met strippenkaarten: 30 strippen voor € 40,- of 15 strippen voor € 20,-.
  • Kinderen die in het buitengebied wonen (zie straal buitengebied) krijgen 50% korting;
  • De strippenkaarten kunnen op school (via de leerkracht of in de directiekamer) gekocht worden. De strippenkaarten blijven op school in de klas van uw kind(eren).
  • Vanaf het derde kind hoeft u geen strippenkaart te kopen, deze kinderen mogen gratis overblijven.
  • Een enkele keer overblijven (zonder strippenkaart) kost € 1,50. Uw kind kan dit bedrag op de dag van overblijven betalen aan de leerkracht.
Ouders die helpen bij de TSO krijgen een vergoeding van € 5,- per keer. Op de dag dat een ouder helpt, blijven de kinderen van die ouder(s) gratis over.

Ouders die helpen bij de TSO zijn verantwoordelijk tijdens de volgende opvangtijd: van 12.20 uur (start buitenspelen) tot 13.00 uur (aanvang schoolmiddag). Bij ongevallen of calamiteiten nemen leerkrachten met E.H.B.O. de zorg voor die bepaalde leerling over.

De verdere coördinatie van de TSO ligt bij een ouder, de coördinator TSO. Deze ouder ontvangt hiervoor een maandelijkse vergoeding van € 25,-.