VerlofaanvragenDe regels voor het aanvragen van (buiten)gewoon verlof vindt u in onze schoolgids.

Een formulier om een verlof voor meer dan 10 dagen aan te vragen, downloadt u hier.

Een formulier om voor een bijzondere reden een dag(deel) of meerdere dagen vrij te vragen, downloadt u hier.

Een formulier om voor 5-jarigen vrijstelling van schoolbezoek aan te vragen, downloadt u hier.

Al deze formulieren mag u inleveren bij de locatieleidster.
Vervolgens ontvangt u bericht of wij wel/geen toestemming geven voor het verlof.