Tussenschoolse opvang


Voor kinderen die om praktische redenen niet thuis kunnen gaan eten is er Tussenschoolse Opvang geregeld.

Onder leiding van geschoolde ouders kunnen de kinderen in één van de lokalen hun lunch gebruiken.

De Tussenschoolse Opvang is gratis, dankzij de vrijwillige inzet van veel ouders.


formulieren voor opgave:


Een formulier om u aan te melden als vrijwilliger voor de Tussenschoolse Opvang vindt u hier.

Een formulier om uw kind voor een langere periode aan te melden voor de Tussenschoolse opvang vindt u hier.

Een briefje om uw kind voor een keertje op te geven vindt u hier.