MR


De MR op onze school bestaat uit:

Twee leerkrachten:
  • mw. J. Deelen-Kortland
  • mw. J. Verheij
Twee ouders:
  • dhr. H. Vinke
  • mw. B. van der Streek

GMR


De MR komt meestal tegelijk samen met de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit:

  • Twee leerkrachten van de Ds. Baxschool
  • Twee ouders van de Ds. Baxschool
  • Twee leerkrachten van de Mattanjaschool
  • Twee ouders van de Mattanjaschool
Daarnaast is ook een bestuurslid aanwezig.
Hij kan aanvullende informatie verstrekken en vragen beantwoorden.

In de nieuwsbrieven wordt de datum genoemd als er een GMR-vergadering aan komt.