Management


Om er voor te zorgen dat het onderwijsgeven door kan gaan, zijn de volgende personen actief:

  • De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de ds. Baxschool en de Mattanjaschool.
    Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid.

  • De locatieleidster staat de directeur terzijde bij de uitvoering van zijn taken.
    Zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten.

  • De secretaresse werkt 2 dagen aan de administratie.