School


Algemeen
Sinds 1906 wordt er lesgegeven op de Hervormde Basisschool in Doornspijk. Ds. Bax heeft toen de eerste steen gelegd. (meer informatie hierover kunt u lezen in de schoolgids)
De Ds. Baxschool maakt samen met de Mattanjaschool deel uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen te Doornspijk.
Deze Vereniging is in 1906 opgericht vanuit de Nederlandse Hervormde Gemeente te Doornspijk.

Grondslag
De grondslag van de school is Gods onfeilbaar Woord en de Drie formulieren van Enigheid.
In artikel 2 van de statuten (op te vragen bij school) vindt u een uitgebreide omschrijving van de grondslag.

Voedingsgebied
Op de Ds. Baxschool komen de leerlingen uit Doornspijk en omgeving.
Ook wordt onze school bezocht door leerlingen uit Elburg.
Met de Mattanjaschool is de volgende grens tussen beide scholen afgesproken:
Leerlingen die wonen aan de Haerderweg en zij die op een even nummer van de Zuiderzeestraatweg West tussen de Haerderweg en Elburg wonen horen op de ds. Baxschool.

Aanmelding
Kinderen worden bij voorkeur aangemeld op de jaarlijkse inschrijving in februari.
De aanmeldingsavond wordt vermeld in de nieuwsbrief, de Hervormde Kerkbode, het plaatselijk huis-aan-huis-blad en deze website.
Wilt u uw kind tussendoor aanmelden door bijvoorbeeld een verhuizing of iets dergelijks, dan is rechtstreekse aanmelding bij de directeur mogelijk.
Meer informatie over de aanmelding kunt u vinden in onze schoolgids.